Savremeni povrtar

Broj 24 - decembar 2007.

- Ž. Ilin: Uticaj zapremine i vrste supstrata na dinamiku prinosa paradajza u objektima bez grejanja
- Supstrati danas
- Pravila o supstratima
- U poseti firmi „Naturacoop“
- B. Avramov: Iskustvo iz Amerike
- Ž. Ilin: Monitoring i postkarantinski nadzor pošiljaka semenskog krompira iz uvoza
- Tehnologija osigurava skladištenje
- D. Inđić: Zaštita kupusnjača od insekata
- I.Vico: Dijagnoza biljne bolesti
- M. Injac: Pojava duvanovog (Thrips tabaci, L.), cvetnog (Frankliniella intonsa, T.) i kalifornijskog tripsa   (Frankliniella occidentalis, P.) na paprici u plastenicima
- B. Krstić: O biljnim virusima IV deo
- Tržišni standardi za mrkvu

Broj 23 - septembar 2007.

- S. Mesarović • DINJA U PLASTENICIMA
- Automatizacija sistema za navodnjavanje
- A. Mišković • INTEGRALNA PROIZVODNJA POVRĆA
- Problemi pri čuvanju i skladšten u belog luka
- Dvanaesta manifestacija „Dani krastavaca“ u Bačkom Petrovom Selu
- CVP AGRO EXPO 2007
- I. Maksimović • UTICAJ EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA NA
- FIZIOLOŠKO-BIOHEMIJSKE PROCESE, KVALITET I PRINOS POVRĆA
- A. Bulajić • Alternaria solani PROUZROKOVAČ PEGAVOSTI I SUŠENJA KROMPIRA
- M. Ivanović • Desikacija krompira
- I. Vico • NAJČEŠĆE BOLESTI LISTA, CVETA I PLODA (II deo)
- M.Injac • POJAVA I SUZBIJANJE TRIPSA NA POVRĆU I CVEĆU
- Branka Krstić • O BILJNIM VIRUSIMA X DEO
- V. Marković • CELER REBRAŠ
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA CELER

Broj 22 - jun 2007.

- Ž. Ilin • KVALITET I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE CVEKLE
- S. Mesarović • PHOSFIK – ishrana i zaštita biljaka u jednom proizvodu
- Konvejerski način berbe salate
- DUBAI – Nekim drugim očima
- I. Maksimović • ULOGA GVOŽĐA U POVRTARSKOJ PROIZVODNJI
- 10 NOMINACIJA ZA NAJBOLJU INOVACIJU
- A. Bulajić • Alternaria radicina , prouzrokovač crne truleži mrkve
- Miroslav Ivanović • PLAMENJAČE PRETE POVRĆU
- I. Vico • NAJČEŠĆE BOLESTI LISTA , CVETA I PLODA (I deo)
- Branka Krstić • O BILJNIM VIRUSIMA IX DEO
- Kako se izboriti sa pepelnicom u krastavcu ?
- Vl. Marković • Fizalis (Physalis sp.)
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA PLAVI PATLIDŽAN
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA BELI LUK

Broj 21 - mart 2007.

- Ž. Ilin • PROIZVODNJA RASADA SALATE
- JEDNOSTAVNIJI NAČIN ZA UBIRANJE SALATE
- S. Nikolić • POSETA JORDANU U ORGANIZACIJI FIRME SYNGENTA
- SVETLOST JE NEOPHODNA ZA BILJKE
- I. • Maksimović ULOGA MANGANA U POVRTARSKOJ PROIZVODNJI
- A. R. Bulajić • Alternaria dauci, prouzrokovač sušenja listova mrkve
- M. Ivanović • Savremeni način za primenu insekticida u proizvodnji povrća
- M. Injac • SUZBIJANJE BELE LEPTIRASTE VAŠI
- I. Vico • POLEGANJE RASADA
- M. Injac • POJAVA PLESNIVOSTI LISTA NA PARADAJZU I PAPRICI U SRBIJI
- PRIRODNI NEPRIJATELJI VAŠI (II deo)
- B. Krstić • O BILJNIM VIRUSIMA VIII DEO
- M. Injac • POJAVA Polyphagotarsonemus latus NA PAPRICI
- V NAUČNO-STRUČNI SKUP KGHvp_06 I PROCESING “Klimatizacija, grejanje, hlađenje i ventilacija   objekata” I PRVI PROCESING U POLJOPRIVREDI
- V. Marković • Komorač (Foeniculum vulgare)
- A. Mišković • SVE KORISNIJE POVRĆE – KELERABA
- TRŽIŠNI STANDARDI ZA ARTIČOKU

Broj 20 - decembar 2006.

- A. Mišković • Uticaj vrste supstrata i zapremine kontejnera na kvalitet rasada kupusa i karfiola
- «Tavankutski povrtar» - novo ime na severu Bačke
- Vrhunski supstrati – Klasmann-Deilmann
- V. Vujasinović •De lier – centar savremene dorade semena
- Uspešno završen još jedan jesenji poljoprivredni sajam
- Pythium kod paradajza-veliki problem
- Svetlost je neophodna za biljke
- I. Maksimović • Uloga cinka u povrtarskoj proizvodnji
- Mašine za čišćenje krovova plastenika
- Kriterijumi pri izboru sistema za navodnjavanje
- A. R. Bulajić • Gljive iz roda Alternaria i njihov značaj
- I. Vico • kako zaštititi biljke od bolesti? Tretiranje semena - nepesticidne mere
- Prirodni neprijatelji vaši
- Vaši u zaštićenom prostoru
- V. Marković • Rukola (Eruca sativa l.)
- Tržišni standardi za salate
- Tržišni standardi za radič

Broj 19 - septembar 2006.

- M. Brkić: Zamena klasičnih vrsta goriva biomasom na termičkim postrojenjima za proizvodnju začina
- Postupanje sa osiromašenim zemljištima usled intenzivne poljorivrede
- Odakle potiče supstrat?
- Srećan 70 rođendan firme Agrimatco Group Dipkom
- K. Vranac: Antioksidantno dejstvo kalemljenog paradajza
- Međusadnja povećava prinos paradajza u stakleniku
- V. Vujasinović: Da li su nemački proizvođači kornišona bolji od naših?
- S. Nikolić: Poseta proizvođačima kornišona u Mađarskoj, u organizaciji firme Syngenta
- Ploveća pijaca na Tajlandu
- I. Maksimović: Uloga bakra u povrtarskoj proizvodnji
- Nekoliko detalja sa pijace na Kubi
- B. Krstić: O biljnim virusima VII deo
- M. Injac: Suzbijanje bakteriozne uvelosti i raka paradajza
- D. Jovanović: Kako očuvati kvalitet plodova – kako profitirati
- Vektori virusa šire svoj areal štetnosti
- I. Vico: Kako zaštititi biljke od bolesti (II deo)
- Tržišni standardi za paradajz

Broj 18 - jun 2006.

- A. Mišković • Istorija gajenja povrća bez zemlje kod nas počela je u Gložanu
- B. Lazić • Mogućnost za korišćenje zaštićene bašte
- M. Đurovka • Mini povrće - trend koji se širi u Evropi
- A. Bajkin • Rotofreza u savremenoj proizvodnj i povrća
- V. Vujasinović • Značaj i efekti folijarne ishrane kod povrća
- V. Marković • Intenzivna proizvodnja paradajza na otvorenom polju
- S.Mesarević • Ishrana paradajza na otvorenom
- Ž. Ilin • Tehnologija proizvodnje krastavca kornišona
- Z. Klokočar Šmit • Fuzariozna truiež luka i mogućnost suzbijanja
- M. Đurovka • Korovi-dečija bolest povrtnjaka
- M. Injac • Oidium neolicopercici - nova bolest paradajza
- B.Krstić • O biljnim virusima
- I.Vico • Kako zaštiti biljke od bolesti
- B. Lazić • Dragoljub - povrće, cveće i lekovito bilje

Broj 17 - mart 2006.

- A. Mišković: Da li će se kalemljenje paprike koristiti i kod nas?
- I. Maksimović: Uticaj pH vrednosti supstrata na pristupačnost hraniva
- Novi izazovi u proizvodnji bez zemljišta
- S. Igić: Mogućnost za korišćenje otpadne toplotne energije
- Zaštitni ekrani zauzimaju značajno mesto u proizvodnji paradajza
- Ž. Ilin: Tehnologija proizvodnje krastavaca kornišona
- S. Mesarović: Ishrana kupusnjača
- V. Marković: Proizvodnja boranije
- Reportaža: Nov način kalemljenja lubenica
- B. Krstić: O biljnim virusima (V deo)
- I. Vico: Ciklus biljne bolesti
- M. Injac: Pojava grinje pupoljka spanaća u zimskoj plasteničkoj proizvodnji
- Upravljanje bolestima u proizvodnji bez zemlje
- Tržišni standardi za semenski krompir
- Tržišni standardi za grašak

Broj 16 - decembar 2005.

- Ž. Ilin Uticaj zapremine i vrste supstrata na dinamiku prinosa paradajza u objektima bez grejanja
- Supstrati danas
- Pravila o supstratima
- U poseti firmi „Naturacoop“
- B. Avramov Iskustvo iz Amerike
- Ž. Ilin Monitoring i postkarantinski nadzor pošiljaka semenskog krompira iz uvoza
- Tehnologija osigurava skladištenje
- D. Inđić Zaštita kupusnjača od insekata
- I.Vico Dijagnoza biljne bolesti
- M. Injac Pojava duvanovog (Thrips tabaci, L.), cvetnog (Frankliniella intonsa, T.) i kalifornijskog tripsa   (Frankliniella occidentalis, P.) na paprici u plastenicima
- B. Krstić O biljnim virusima IV deo
- Tržišni standardi za mrkvu

Broj 15 - septembar 2005.

- M. Brkić: Pariteti energenata za zagrevanje plastenika
- Regulisanje mikroklimata u stakleniku
- Mašine za čišćenje krova staklenika
- Upravljanje navodnjavanjem, radi uniformnijeg doziranja
- P. Pavlović: Španski proizvođači i njihova proizvodnja
- V. Marković: Ozima proizvodnja spanaća
- Đ. Bošnjak: Navodnjavanje salate
- Postoji opravdan problem hranljivih materija
- X jubilarna manifestacija “ Dani krastavaca “ u Bačkom Petrovom Selu
- Bostan u Mađarskoj
- Prezentacija mernih uređaja firme Irrometar Company
- Dan povrća u  Laliću
- Ž. Ilin: Berba brokole
- I. Molnar: Organsko đubrenje u povrtarstvu
- Više preciznosti kod đubrenja
- I. Vico: Dijagnoza biljne bolesti
- B. Krstić: O biljnim virusima  III deo
- Novija saznanja o delovanju pesticida na povrće i ljude
- M. Đurovka: Peršun kao hrana, začin i iznad svega lek
- Tržišni stadardi za fiziološki zreo krompir

Broj 14 - jun 2005.

- Anđelko Mišković: Održiva poljoprivreda u zaštićenom prostoru
- Miladin Brkić: Zagrevanje blok plastenika u Mađarskoj
- Kako poboljšati dospevanje vode i hraniva
- Perica Pavlović: Evropska bašta ranog povrća
- Žarko Ilin: Uticaj veličine vegetacionog prostora na prinos kelja pupčara
- Vladan Marković: Proizvodnja paprike direktnom setvom iz semena
- Mihal Đurovka: Drip fumigacija
- GPS
- Sonja Ilin: Dan povrća u Gospođincima
- Branka Krstić: O biljnim virusima-nastavak iz predhodnog broja
- Ivana Vico: Šta je biljna bolest
- Radmila Šovljanski: Novija saznanja o delovanju pesticida na povrće i ljude
- Vuk Vujasinović: Treset
- Mihal Đurovka: Blitva
- Standardi: Mladi krompir
- Standardi: Spanać

Broj 13 - mart 2005.

Broj 12 - decembar 2004.

Broj 11 - septembar 2004.

Broj 10 - jun 2004.

Broj 9 - mart 2004.

Broj 8 - decembar 2003.

Broj 7 - septembar 2003.

Broj 6 - jun 2003.

Broj 5 - mart 2003.

Broj 4 - decembar 2002.

Broj 3 - septembar 2002.

Broj 2 - jun 2002.

 

Broj 1 - mart 2002.